Δημοσιεύθηκε στην ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ

Ενημέρωση για την ατομική υγιεινή

Σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2018, επισκέφτηκε το σχολείο μας η νοσηλεύτρια κ. Γεωργία Παπανίκου, η οποία στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος “Δημόσια Υγεία” της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ενημέρωσε τους μαθητές των Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεων για ζητήματα που αφορούν την ατομική υγιεινή.