Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2022-2023

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Οι εγγραφές μαθητών στην Α΄ Δημοτικού για το σχ. έτος 2023-24 θα πραγματοποιηθούν από 1-20 Μαρτίου 2023 (Α.Π. Φ.6/15012/Δ1/9-2-2023) για μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως 31-12-2017. Η προσέλευση των γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο  θα γίνεται από τις 8:00 έως τις 13:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης (Θα αναζητηθεί από το σχολείο)
  2. Επίδειξη Βιβλιαρίου Υγείας με τα προβλεπόμενα εμβόλια συμπληρωμένα
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από παιδίατρο (το έντυπο θα δοθεί από το σχολείο)
  4. Λογαριασμός ή αντίγραφο ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΠ από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας
  5. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου
  6. Υπεύθυνη ΔήλωσηΕρωτηματολόγιο (Θα δοθεί από το σχολείο)

Ο Διευθυντής του σχολείου

Στεφανόπουλος Σωτήρης

ΕΞΕ-15012-2023-Εγγραφές-μαθητών-τριών-στα-Δημοτικά-Σχολεί-για-το-σχολικό-έτος-2023-24-