Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας

  • Διευθύντρια

Μισαηλίδη Μαρία  (ΠΕ11)

  • Υποδιευθύντρια

Μαυρέλη Αγγελική (ΠΕ70)

  • Εκπαιδευτικοί τάξεων (ΠΕ70)

Μαυρέλη Αγγελική (Α΄ τάξη)

Χριστοδούλου Παναγιώτα (Β΄ τάξη)

Λοτσάρη Βασιλική (Γ΄ τάξη)

Σταματόπουλος Ιωάννης (Δ΄ τάξη)

Πούλου Χριστιάνα (Ε΄ τάξη)

Δημητρόπουλος – Καράμπελας Άγγελος (ΣΤ΄ τάξη)

Χριστοδούλου Μαρία (Υπεύθυνη  Ολοήμερου)

  • Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων

Φίλια Θεώνη ΠΕ 05 – Γαλλικής Φιλολογίας

Σωτηρχοπούλου Αντιγόνη ΠΕ 06 – Αγγλικής Φιλολογίας

Γρίβα Αντωνία ΠΕ 08 – Καλλιτεχνικών

Μισαηλίδη Μαρία ΠΕ 11 – Φυσικής Αγωγής

Στεφανόπουλος Δημήτριος ΠΕ 11 – Φυσικής Αγωγής

Ρόδη Χριστίνα ΠΕ 79.01 – Μουσικής

Χουλιαράς Σπυρίδων ΠΕ 86 – Πληροφορικής

Προσελέντη Μαριάννα ΠΕ 91.01 – Θεατρικής Αγωγής