Απρ 02 2010

Άρθρα του/της ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

«Λήξη διδακτικού έτους 2009-2010»

Κάτω από: Εκπαιδευτικά

Μαρούσι, 26/03/2010

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

      Έχοντας υπόψη:……….


Αποφασίζουμε

 

 

Ορίζουμε ως ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους 2009-2010 των Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και των Επαγγελματικών Σχολών της χώρας, την Τετάρτη 12 Μαΐου 2010.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

       

       Εσωτερική Διανομή:       

                                                                                                                      Η YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
Σχόλια (RSS)

Αφήστε μια απάντηση