Αρχεία για 2 Απριλίου 2010

Απρ 02 2010

Άρθρα του/της ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

«Λήξη διδακτικού έτους 2009-2010»

Κάτω από: Εκπαιδευτικά

Μαρούσι, 26/03/2010 H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ         Έχοντας υπόψη:………. Αποφασίζουμε     Ορίζουμε ως ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους 2009-2010 των Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και των Επαγγελματικών Σχολών της χώρας, την Τετάρτη 12 Μαΐου 2010.   Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. […]

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Απρ 02 2010

Άρθρα του/της ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

Happy Easter Everyone!

Κάτω από: ΕΥΧΕΣ

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια