Τρίτο θέμα Πανελληνίων Ιουνίου 2018 στο μάθημα του Προγραμματισμού.

Χαρακτηριστικά :  σάρωση συμβολοσειράς και μέτρημα πλήθους εμφάνισης χαρακτήρων. Η κύρια δυσκολία είναι πως ενώ διατρέχουμε μια λίστα να έχουμε βρεί και τον δείκτη με τον οποίο θα ενημερώσουμε μια άλλη λίστα μετρητών στην κατάλληλη θέση.

Διαβάστε περισσότερα...

Το κόσκινο του Ερατοσθένη σε Python

Πηγές: http://users.sch.gr/geoman22/mathP/Eratosthenis.htm https://el.wikipedia.org/wiki/Κόσκινο_του_Ερατοσθένη Επίσης σε Linux based διανομές μπορείτε να κάνετε έπαλήθευση και με το command line tools ‘primes’ που θα βρείτε στο πακέτο bsdgames.   # -*- coding: utf-8 -*- N = input(“Δώσε N:”) # χρειαζόμαστε μια λίστα που να γεμίσει με ακεραίους από 1 εως Ν lista = range(0,N+1) print lista # πρέπει […]

Διαβάστε περισσότερα...