Λαθάκι στο βιβλίο σημειώσεων των βάσεων στο ΕΠΑΛ

Αναφέρομαι στο βιβλίο ‘Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο’ , Γιάτας Δ, κ.α . Στην 5.1.5 αναφέρει ότι μπορούμε να κάνουμε import ένα λογικό αντίγραφο , που το λάβαμε με την mysqldump , πάλι με την mysqldump . Και έχει το παράδειγμα: /etc/init.d/mysqldump –u root –p mathitologio > mathitologio_bak.sql /etc/init.d/mysqldump –u root […]

Διαβάστε περισσότερα...