Πολεμικά παιχνίδια .. reality check από σουηδό Πατέρα !

Πρόσφυγες και ..reality check (γείωση που θα λέγαμε ..) Τυχαία ενώ έψαχνα πληροφορίες για έλληνες που είχαν συνεισφορά στην δημιουργία του παγκόσμιου ιστού έπεσα πάνω στο άρθρο: Swedish dad takes gamer kids to warzone υπάρχει και ελληνικό σχετικό άρθρο εδώ αλλά το ξένο περιέχει ποιό πολλές πληροφορίες για το σκεπτικό του πατέρα και μια ενδιαφέρουσα […]

Διαβάστε περισσότερα...