Μεταφορά του BAGELS σε BASIC256.

CLS PRINT “ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ” PRINT “CREATIVE COMPUTING MORRISTOWN, NEW JERSEY”:PRINT:PRINT REM *** Παιχνίδι μαντέματος αριθμών (bagels) REM *** Αρχικός πηγαίος κώδικας D.Resek, P.Rowe REM *** LAWRENCE HALL OF SCIENCE, U.C. BERKELY REM *** Μετατροπή από vintage basic σε basic256 : Πρεκατές Αλέξανδρος , aprekates@sch.gr DIM A1(6) DIM A(3) DIM B(3) Y=0:T=255 PRINT:PRINT:PRINT INPUT “Θέλεις να μάθεις […]

Διαβάστε περισσότερα...