Διόρθωση του βιβλίου ‘Σχεδίαση Ιστοτόπων’ Β ΕΠΑΛ

Στο βιβλίο  ‘Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων’ Σημειώσεις στη σελίδα 30 αναφέρει στην παράμετρο style δίνουμε κανόνες (rule) μορφοποίησης .

Διαβάστε περισσότερα...