Οικογενειακή ασπίδα με γρήγορο τρόπο.

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μου δουλειάς περιστασιακά αναζητώ και εξερευνώ τρόπους υλοποίησης οικογενειακής πολιτικής πρόσβασης – φιλτραρίσματος στο διαδίκτυο. Πρόσφατα δοκιμάσα σε οικογενειακό δίκτυο την ασπίδα που προσφέρει δωρεαν η  opendns. Η ασπίδα αυτή συνίσταται σε δυο ελεύθερα προσβάσιμους dns εξυπηρετητές. 208.67.222.123 208.67.220.123 Οι διευθύνσεις είναι από : http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDNS Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι […]

Διαβάστε περισσότερα...