Πρόγραμμα δημιουργίας τριψήφιων αριθμών στη διάλεκτο basic256

# Πρόγραμμα δημιουργίας τριψήφιων αριθμών στη διάλεκτο basic256 της BASIC. Κάθε αριθμός είναι τρεις ascii χαρακτήρες και δεν υπάρχει επανάληψη ψηφίου. dim A(3) FOR I=0 TO 2 B4: A[I]=INT(10*RAND()) IF I=0 THEN GOTO B2 FOR J=0 TO I-1 IF A[I]=A[J] THEN GOTO B4 NEXT J B2: NEXT I PRINT:PRINT “Εντάξει. Σκέφτηκα τον τριψήφιο αριθμό:” ; […]

Διαβάστε περισσότερα...