Οι βάσεις.. μιας τέχνης.

Εχω το μάθημα φέτος ‘Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών’ Και σκέφτομαι: Μπορεί τα θεμέλια μιας τέχνης , ενός επαγγέλματος,  ενός τεχνίτη να είναι διαδικτυακά περιοδικά προσωπικά ιστολόγια , εταιριών παροχής υπηρεσιών υποστήριξης,επιδιόρθωσης βιντεοεπιδείξεις κτλ  ;              

Διαβάστε περισσότερα...