Χρήση GIT σε windowsXP

Χρησιμοποιούμε το λογισμικό TortoiseGit το οποίο είναι διασύνδεση του περιηγητή αρχείων στο Git . Μεταξύ των άλλων προαπαιτούμενων για την εγκατάσταση (διαβάστε τις οδηγίες) το σημαντικό είναι ότι πρέπει να έχουμε εγκατεστημένο το git for Windowsτο οποίο όπως λέει και το όνομα του λογισμικού είνα το Git (με όλατου τα εργαλειά που προσφέρουν τη σχετική […]

Διαβάστε περισσότερα...