Εικονική Θεολογία

Άρθρα με ετικέτα ‘προσευχή’

Αφού διαβάστε το κείμενο 1 στη σελίδα 78 του βιβλίου (Φακέλου μαθητή), κάντε αυτό το κουΐζ. Αρκεί να βάλετε ένα nickname (βάλτε το μικρό σας όνομα, για να σας αναγνωρίσω, όταν θα δω τα αποτελέσματα) (Βασίζεται στις ερωτήσεις της φωτοτυπίας που σας έδωσα στο μάθημα) Link/σύνδεσμος: https://kahoot.it/challenge/08900205?challenge-id=a9a14ece-4cb7-4ae3-b9ea-a8070a446e15_1588406541762