Ο παράδεισος…

«Ο παράδεισος είναι η τιμωρία των εναρέτων».

 

 

 

 

 

 

 

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ. (1987). Σημειωματάριο. Αθήνα: Κέδρος, σ. 28. [το ίδιο βιβλίο, ως 1η έκδοση κυκλοφόρησε με τον διαφορετικό τίτλο: Συνέντευξη με τον εαυτό μου, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1984].