Εθνική Ετικέτα Ποιότητας

 

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2022 επιβραβεύτηκε το Ευρωπαϊκό eTwinning έργο, με τίτλο:

“  SteamTeam”, που υλοποίησαν το σχολικό έτος 2021-2022 οι μαθητές και

μαθήτριες των Τμημάτων 2 και 7 του Νηπιαγωγείου μας με τις υπεύθυνες

εκπαιδευτικούς Αθανασία Γιώβη, Μαρία Δελλή και Ευλαμπία Χαμαλίδου, με την

απονομή Εθνική Ετικέτας Ποιότητας.

.png305286258 489007549322978 6786375186757261297 npage 0001