ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-2022)

ΣΤΕΦΑΝΙΑ Π., Α3  (ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ)

.jpg  2

ΑΓΝΗ Δ, Α1  ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ

IMG 168f426919bb05524bd98738fa6d8dfd V

Ενημέρωση και Υπεύθυνη Δήλωση γονέων/κηδεμόνων για τις εγγραφές/ανανεώσεις εγγραφών σχολ. έτους 2022-23

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α’, Β’, Γ’ τάξη ημερησίου και Α’, Β’ και Γ’ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑΛ.) για το σχολικό έτος 2022-23 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές https://e-eggrafes.minedu.gov.gr. Η εφαρμογή για τις εγγραφές δεν έχει ακόμη ανοίξει.  Θα ενημερωθείτε γι΄ αυτό με νεότερο μήνυμα.

Προκειμένου να αποφευχθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Η είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές γίνεται με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) θα πρέπει να είναι αυτός/ή που έχει δηλωθεί ως «Κηδεμόνας e-εγγραφές» στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια. Για να γίνει αυτό, και, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία σας, θα πρέπει: α. ο γονέας/κηδεμόνας που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση (κηδεμόνας e-εγγραφές) να συμπληρώσει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (πεδίο 3α) και β. ο έτερος κηδεμόνας να συμπληρώσει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (πεδίο 3β), και να τις αποστείλουν/καταθέσουν στο σχολείο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των στοιχείων από τον/τη γονέα/κηδεμόνα που θα συμπληρώσει το πεδίο 3α στην Υπεύθυνη Δήλωση, καθώς θα πρέπει στο συγκεκριμένο πεδίο να συμπληρώσει ακριβώς τα στοιχεία του/της όπως εμφανίζονται στο taxisnet.

Η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, βάσει της οποίας θα εγγραφεί-κατανεμηθεί ο/η μαθητής/τρια, είναι αυτή η οποία θα συμπληρώσετε στις υπεύθυνες δηλώσεις (θα πρέπει να ταυτίζεται και στις δύο δηλώσεις). Αν η διεύθυνση είναι διαφορετική από αυτή που έχει ήδη δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool, δηλαδή δεν κατοικείτε πλέον στην ίδια διεύθυνση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε έγκαιρα με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια και να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά που θα σας ζητήσουν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αλλαγή.

Η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας είναι αυτή η οποία έχει ήδη δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα m Αν υπάρχει θέμα διόρθωσης, παρακαλείστε να την πραγματοποιήσετε άμεσα στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια, μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα που θα σας ενημερώσει για τις απαραίτητες διαδικασίες.

Ο Αριθμός Μητρώου μαθητή/τριας αναγράφεται σε έγγραφα από το σχολείο, όπως η βαθμολογία της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο τέτοιο έγγραφο στη διάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο για να σας δώσουν τον αριθμό.

Η κατανομή των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης σε  Δημόσια Γενικά Λύκεια γίνεται σύμφωνα με τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη χωροταξική κατανομή μπορείτε να καλείτε στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή e-εγγραφές δεν διατηρεί αρχείο αιτήσεων προηγούμενων ετών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί διαγράφονται.

Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής, θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιο. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απευθύνεστε στις σχολικές μονάδες για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι εγγραφές των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2022-23.

Την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να βρείτε σε μορφή pdf στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/pdfs/files/ypdil_children.pdf

 

Από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 14/4/2022

Την Πέμπτη 14/4/2022 οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας επιμορφώθηκαν από τον Συντονιστή Εκπ/κού Έργου παιδαγωγικής ευθύνης κο Μποζίνη Νικόλαο με  θέμα: «Η αποδοχή του μαθητή και η αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στη διδασκαλία».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ (ΝΑΥΠΛΙΟ, 5/5/2022)

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ’/13-02-2020) ΥΠΑΙΘ «Περί εκδρομών –εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  εντός και εκτός της χώρας» και την Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/10-9-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4187/τ.Β΄/10-9-2021), σήμερα Δευτέρα 11/04/2022 και ώρα 12:30 συνήλθε στο γραφείο της Δ/νσης της σχολικής μονάδας η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών τουριστικών γραφείων για την μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Ά, Β και Γ τάξης του σχολείου στο Ναύπλιο στις 5/5/2022. Η Επιτροπή αποτελούνταν από τους: 1) Υποδ/ντρια Καμαρινοπούλου Αγγελική (Πρόεδρος) 2) Καψή Ευγενία και Τούντα Δήμητρα (συνοδοί καθηγήτριες) 3) Ζαλοκώστα Βάγια και Κόρδα Ανθούλα (εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων) 4) Ξυδιά Βασιλική και Βερβερίδου Τριανταφυλλιά (εκπρόσωποι του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου).  

Η Επιτροπή άνοιξε τις προσφορές που είχαν κατατεθεί στο σχολείο:

 • MALTZARIS GROUP: 4 πούλμαν με 439 ευρώ για κάθε πούλμαν, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των διοδίων Εθνικής οδού (10,20 ευρώ ανά μαθητή)
 • MOUSTAKAS TOURS: 14 ευρώ ανά μαθητή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των διοδίων της Εθνικής οδού
 • JOY TOURS: 4 πούλμαν με 500 ευρώ για κάθε πούλμαν, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των διοδίων Εθνικής οδού (11,70 ευρώ ανά μαθητή)

και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου MALTZARIS GROUP , που ήταν η οικονομικότερη.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Το σχολείο μας συμμετείχε στη Λαμπαδηδρομία Ζωής που οργάνωσε το ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων την Τρίτη 5/4/2022 με την αρωγή του Δήμου Φυλής, θέλοντας να δώσει το μήνυμα της έμπρακτης αγάπης και της εθελοντικής προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Οι μαθητές που συμμετείχαν ήταν ο Αργύρης Ν. και η Κατερίνα Μ. από τη Β τάξη, που έχουν διακριθεί σε αθλητικές διοργανώσεις. Υπεύθυνη καθηγήτρια ήταν η γυμνάστρια κα Στεφάνου Μ., η οποία συνόδευσε τους μαθητές στη διαδρομή από το σχολείο μας στο 1ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων. Μπράβο στα παιδιά που συμμετείχαν και στο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων, που οργάνωσε τη δράση! Σημειωτέον ότι το ΕΠΑΛ  Άνω Λιοσίων οργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Πέμπτη 7/4/2022 υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ (ΝΑΥΠΛΙΟ, 5/5/2022)

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ’/13-02-2020) ΥΠΑΙΘ «Περί εκδρομών –εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  εντός και εκτός της χώρας» και την Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/10-9-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4187/τ.Β΄/10-9-2021) καθώς και το γεγονός ότι κατατέθηκαν στο σχολείο μόνο δύο προσφορές τουριστικών γραφείων, σας γνωρίζουμε εκ νέου ότι το σχολείο μας προγραμματίζει εκπαιδευτική εκδρομή – μετακίνηση με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  5/5/2022  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 5/5/2022
3. ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 8:00 π. μ. ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 20:00  μ.μ.
4. ΤΑΞΗ/ΕΙΣ Α, Β, Γ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΕΣ 172
ΣΥΝΟΔΟΙ 9
ΣΥΝΟΛΟ 181
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α-ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥΛΜΑΝ
  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 11/4/2022  12:00 π.μ. ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου σφραγισμένη προσφορά  που θα περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του τουριστικού γραφείου ότι διαθέτει βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για τη Λειτουργία του καθώς και Ειδικό Σήμα Λειτουργίας αναφέροντας τον αριθμό του, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, και το οποίο είναι αναρτημένο σε εμφανές σημείο.
 2. Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 3. Πρόσθετη ασφάλιση μαθητών και συνοδών, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
 4. Τελική συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  του οργανωμένου ταξιδιού  αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή/τρια.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του τουριστικού γραφείου στην οποία να αναφέρεται ότι:

«τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών:

 • Βρίσκονται σε άριστη κατάσταση
 • Διαθέτουν πιστοποιητικό πρόσφατου ελέγχου ΚΤΕΟ
 • Θα έχουν ελεγχθεί τα οχήματα και οι οδηγοί από τμήμα τροχαίας πριν την προβλεπόμενη αναχώρηση».

Η Δ/ντρια

Μπουρτζάκη Αγγέλα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Την Πέμπτη 31/3/2022 οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν διαδικτυακή επιμόρφωση σε θέματα διαχείρισης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από την Συντονιστή Εκπ/κού Έργου Ειδικής Αγωγής του 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής κα Δερέκα Μαρία.

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική μονοήμερη εκδρομή (Ναύπλιο, 5/5/2022)

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ’/13-02-2020)Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί εκδρομών –εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  εντός και εκτός της χώρας» και την Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/10-9-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4187/τ.Β΄/10-9-2021), σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει εκπαιδευτική εκδρομή – μετακίνηση με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  5/5/2022  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 5/5/2022
3. ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 8:00 π. μ. ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 20:00  μ.μ.
4. ΤΑΞΗ/ΕΙΣ Α, Β, Γ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΕΣ 172
ΣΥΝΟΔΟΙ 9
ΣΥΝΟΛΟ 181
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α-ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥΛΜΑΝ
  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4/4/2022  12:00 π.μ. ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου σφραγισμένη προσφορά  που θα περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του τουριστικού γραφείου ότι διαθέτει βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για τη Λειτουργία του καθώς και Ειδικό Σήμα Λειτουργίας αναφέροντας τον αριθμό του, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, και το οποίο είναι αναρτημένο σε εμφανές σημείο.
 2. Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».
 3. Πρόσθετη ασφάλιση μαθητών και συνοδών, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
 4. Τελική συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  του οργανωμένου ταξιδιού  αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή/τρια.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του τουριστικού γραφείου στην οποία να αναφέρεται ότι: «τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών:            α) Βρίσκονται σε άριστη κατάσταση   β) Διαθέτουν πιστοποιητικό πρόσφατου ελέγχου ΚΤΕΟ  γ) Θα έχουν ελεγχθεί τα οχήματα και οι οδηγοί από τμήμα τροχαίας πριν την προβλεπόμενη αναχώρηση.                                                  Η Δ/ντρια                                                               Μπουρτζάκη Αγγέλα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ (Γ ΤΑΞΗ, 7-9/4/2022, ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ’/13-02-2020) Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί εκδρομών –εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  εντός και εκτός της χώρας» και την Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/10-9-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4187/τ.Β΄/10-9-2021), σήμερα Τετάρτη 23/03/2022 και ώρα 11:45 συνήλθε στο γραφείο της Δ/νσης της σχολικής μονάδας η Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών τουριστικών γραφείων για την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ τάξης (Γ1, Γ2, Γ3) στη Ζάκυνθο στις 7-9/4/2022. Η Επιτροπή αποτελούνταν από τους: 1) Δ/ντρια Μπουρτζάκη Αγγέλα (Πρόεδρος) 2) Καψή Ευγενία και Λιπάρου Βασιλική (συνοδοί καθηγήτριες) 3) Γεωργακοπούλου Φανή και Ζαλοκώστα Βάγια (εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων) 4) Ξυδιά Βασιλική, Δρόσου Ευαγγελία και Βερβερίδου Τριανταφυλλιά (εκπρόσωποι του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου).  Η Επιτροπή άνοιξε τις προσφορές που είχαν κατατεθεί στο σχολείο:

 • IQ HOLIDAYS: 155 ευρώ ανά μαθητή, ημιδιατροφή, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο “GALAXY HOTEL” και 2 συμμετοχές με 50% έκπτωση.
 • GREFIS HOLIDAYS: 169 ευρώ ανά μαθητή ημιδιατροφή, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο “GALAXY HOTEL” και 2 συμμετοχές με 50% έκπτωση.
 • AT HOLIDAYS: 170 ευρώ ανά μαθητή ημιδιατροφή και διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο “ZANTE PARK”

και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου IQ, που ήταν η οικονομικότερη και προσφέρει  2 συμμετοχές με 50% έκπτωση (Πράξη Δ/ντριας 20η/23-3-2022). .

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΠΟΥΡΤΖΑΚΗ Α. ΠΕ02

Τα καλά πράγματα παίρνουν χρόνο!⏳

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σχολείο κατά τους θερινούς μήνες θα είναι ανοιχτό κάθε Παρασκευή

Σαν σήμερα!!!

  17/5: Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών
  Στις 17 Μαΐου κάθε χρόνο εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών, σε ανάμνηση της ίδρυσης αυτή τη μέρα του 1865 της Παγκόσμιας Τηλεγραφικής Ένωσης που σήμερα ονομάζεται Παγκόσμια Τηλεπικοινωνιακή Ένωση.
     - Σχετικές αναρτήσεις

Μάιος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Απρ    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Σκακιστική άσκηση

Άνοιγμα μενού
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων