Ώρες ενημέρωσης γονέων 2023-2024

Οι μέρες και ώρες που μπορούν να ενημερώνονται οι γονείς για την επίδοση των μαθητών και των μαθητριών είναι:

κάθε Τρίτη από την έναρξη μέχρι την λήξη των μαθημάτων είτε τηλεφωνικά είτε δια ζώσης στο σχολείο.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση