ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΣΤΟ 4ο Δ.Σ.ΑΡΓΟΥΣ

1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

ΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ε΄ και ΣΤ΄ 

Στόχος του προγράμματος:

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του σχολικού πληθυσμού για το ζήτημα της σχολικής βίας, εκπαίδευση στην αναγνώριση του φαινομένου, προσωπική ευθύνη (ενσυναίσθηση)  των μαθητών, σωστοί τρόποι συμπεριφοράς εντός του σχολικού πλαισίου, σεβασμός στην έννοια της διαφορετικότητας.

Πιο αναλυτικά:

1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ:

Υπογραφή ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ ή ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

Συζήτηση επί του περιεχομένου και ενημέρωση για το φαινόμενο

ενδοσχολικού εκφοβισμού.

 

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ όπου οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν επί ερωτήσεων πάνω στην παρουσίαση της θεματικής. Μιλώντας για τον εκφοβισμό.

 

3Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ, η δύναμη της συναισθηματικής νοημοσύνης.

 

4Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ:

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ όπου οι μαθητές θα επιδοθούν σε παιχνίδια ρόλων

θύτη-θύματος. Η αξία της ομάδας ως μέτρο πρόληψης του φαινομένου.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την ΕΔΥ της σχολικής μονάδας και συγκεκριμένα από τα μέλη της επιτροπής Σχολικό Ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού της τάξης.

Επιβλέπων και συντονιστής του προγράμματος ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας.