Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Το  3ο Νηπιαγωγείο Πόρτο Ράφτη συμμετέχοντας στην εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κατά το σχολικό έτος 2023-2024  συντάσσει το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας λαμβάνοντας υπόψη τις εξής παραμέτρους:

 • Ως κεντρικός στόχος του Σχεδίου Δράσης ορίζεται η εξοικείωση των νηπίων με τις βασικές δεξιότητες του 21ου αιώνα (μάθηση αλφαβητισμού και ζωής) όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας
 • Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων θα υλοποιηθούν δράσεις και από τους 4 θεματικούς κύκλους ενώ η διάρκεια του κάθε θεματικού κύκλου έχει οριστεί σε 7 εβδομάδες (2 μήνες)
 • Οι επιλεγμένες δράσεις αντανακλούν τη φιλοσοφία και το όραμα της Σχολικής Μονάδας ενώ η εμπειρία των εκπαιδευτικών από προηγούμενα προγράμματα θα αποτελέσει σημαντική βοήθεια στην πορεία των Εργαστηρίων.
 • Μετά το πέρας των Εργαστηρίων θα ακολουθήσει αξιολόγηση/αποτίμηση των δράσεων και σχετικός αναστοχασμός.
 • Βασικά πλεονεκτήματα στην υλοποίηση των Εργαστηρίων αποτελεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, η συνολική εμπειρία τους, η διάθεση για γόνιμη συνεργασία, η υλικοτεχνική υποδομή του Νηπ/γείου και η ύπαρξη ιστοσελίδας για άμεση διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων.
 • Ως συντονίστρια ορίζεται η εκπαιδευτικός Βεντουράκη Βεατρίκη
 • Στα προγράμματα θα συμμετέχουν οι 2 εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου που είναι υπεύθυνοι για τα πρωινά  υποχρεωτικά τμήματα . Οι εκπαιδευτικοί θα συνεργάζονται και θα αποφασίζουν από κοινού τις δράσεις προς υλοποίηση ανά θεματικό κύκλο και με την κατάλληλη και απαραίτητη προσαρμογή στις ανάγκες , τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των νηπίων των δύο τμημάτων.

Συνεργασία θα υπάρξει και με επιλεγμένους φορείς του προγράμματος (οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στο σχέδιο δράσης της σχολικής μονάδας) ενώ σημαντικές κρίνονται πως θα είναι οι πληροφορίες που έχουν αντληθεί από την επιμόρφωση που έχει διενεργηθεί από το 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής και τη Σχολική Σύμβουλο.

Η διάχυση των επιμέρους και των συνολικών αποτελεσμάτων θα γίνεται κυρίως μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου.

Τα στάδια υλοποίησης των επιμέρους εργαστηρίων θα ακολουθήσουν κυρίως τη διδακτική προσέγγιση της διαδικασίας  του τεχνικού σχεδιασμού: προσδιορισμός ανάγκης , έρευνα ανάγκης του προβλήματος , ανάπτυξη πιθανών λύσεων , επιλογή της βέλτιστης λύσης, κατασκευή πρωτοτύπων , αξιολόγηση της λύσης, επικοινωνία της λύσης, επανασχεδιασμός). Παράλληλα θα αξιοποιηθούν παιγνιώδεις δράσεις και σύγχρονες στρατηγικές –ρουτίνες σκέψης.

Το Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας που έχει συνταχθεί θα υλοποιηθεί με παρόμοιο τρόπο   και από τα δύο τμήματα.

 

Απόφαση σχετικά με το Σχέδιο Δράσης ανά θεματικό κύκλο

1ος θεματικός κύκλος: Ζω καλύτερα – Ευ ζην

1ο& 2ο τμήμα: Τίτλος: «Παίζω μεγαλώνω τον εαυτό μου διαμορφώνω»

Βασικοί στόχοι:

 • καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.
 • γνωριμία των πιο σημαντικών ομάδων τροφών, της έννοιας της ισορροπημένης διατροφής και της σημασίας της για τη ζωή μας.
 • ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
 • συνειδητοποίηση του ότι τόσο η παραγωγή όσο και η κατανάλωση τροφίμων φέρνουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Διάρκεια: περίπου 7 εβδομάδες (5 έως 7 εργαστήρια των 2 ή 3 ωρών την εβδομάδα). Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος – Νοέμβριος

2ος θεματικός κύκλος: Φροντίζω το περιβάλλον

1ο & 2ο τμήμα: Θέμα «Φροντίζω το περιβάλλον και συμβάλλω»

Βασικοί στόχοι:

 • καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.
 • γνωριμία με τα κυριότερα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση στην Ελλάδα καθώς και οι κίνδυνοι, από τους οποίους απειλούνται.
 • δημιουργία «πρωτοτύπων».
 • αξιολόγηση των σταδίων της λύσης του προβλήματος.

Διάρκεια: περίπου 7 εβδομάδες (5 έως 7 εργαστήρια των 2 ή 3 ωρών την εβδομάδα). Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος – Ιανουάριος

3ος θεματικός κύκλος: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ –

Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

1ο & 2ο τμήμα: Θέμα «Ζω καλά, μεγαλώνω με ασφάλεια και χαρά»

Βασικοί στόχοι:

 • καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

 

 • οργάνωση δραστηριοτήτων που θα ενισχύουν τη συνεργασία και το κλίμα αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης μέσα στην τάξη.
 • υιοθέτηση αξιών και προτύπων σεβασμού και συνεργασίας.

Διάρκεια: περίπου 7 εβδομάδες (5 έως 7 εργαστήρια των 2 ή 3 ωρών την εβδομάδα). Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος – Μάρτιος

4ος θεματικός κύκλος: Δημιουργώ και Καινοτομώ –

Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία

1ο & 2ο τμήμα: Θέμα: STE(A)Μ

Τίτλος: «Με τη σκέψη μου εργαλείο, δημιουργώ και αναλύω».

Βασικοί στόχοι:

 • καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους 21ου αιώνα.
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού εγγραμματισμού.
 • κατανόηση του κύκλου του νερού.
 • δημιουργία κατασκευών που θα αναδεικνύουν τις ιδιότητες της ροής του νερού (υδροδυναμική).

Διάρκεια: περίπου 7 εβδομάδες (5 έως 7 εργαστήρια των 2 ή 3 ωρών την εβδομάδα). Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος – Μάιος