ΑΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ……

Μαθαίνουμε παίζοντας…..

Προγραμμάτισε την πασχαλίτσα μέσω εντολών κίνησης και κερδίσε το αντικείμενο στο λαβύρινθο.

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11288?locale=el

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11288?locale=el

Βρίσκω το πρώτο γράμμα της λέξης, αντιστοιχώ λέξεις και εικόνες.

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10762?locale=el  

Παρατήρησε την εικόνα και αντέγραψε την με τη βοήθεια του ποντικιού.

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10764?locale=el

Βρες τις όμοιες εικόνες

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10777