Μένουμε στο σπίτι … Σώζουμε ζωές

Αγαπητοί γονείς,

το «Μένουμε σπίτι» είναι δύσκολο όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους  μεγάλους.

Το διάστημα που τα σχολεία θα είναι κλειστά θα προσπαθήσουμε να είμαστε σε επαφή.

Θα υπάρχουν προτάσεις

 » περισσότερα