Παιχνίδια με τα μήλα

Παίζουμε παιχνίδια με τα μήλα:

Βάζω τα γράμματα στη σωστή σειρά

https://www.liveworksheets.com/aq1365993dv

Μέτρησε τα μήλα

https://www.liveworksheets.com/xf1345309ty

Μήλο φαγωμένο

https://learningapps.org/display?v=pcbw5mig320

Το ταξίδι του μήλου

https://learningapps.org/display?v=p3fozxog220

Κρυπτόλεξο

https://www.liveworksheets.com/worksheets/el/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD_hg372367sx

 

 

Online εκπαιδευτικά παιχνίδια

Παίζουμε με τους ήρωες:

«Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική»,  μερικά online παιχνίδια όπως : σταυρόλεξο, παιχνίδι μνήμης, αντιστοίχηση λέξεις με εικόνα και παζλ.

Τα online παιχνίδια  μπορούν να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών με τρόπο δημιουργικό και να συμβάλλουν με ποικίλους τρόπους στη μάθηση.

https://twinspace.etwinning.net/112804/pages/page/921702