ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι γονείς /κηδεμόνες των μαθητών του Σχολείου μας να αποστείλουν άμεσα στην ηλεκτρονική  διεύθυνση mail@3nip-makroch.ima.sch.gr  τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Ονοματεπώνυμο παιδιού
  2. Kινητό τηλέφωνο γονέα
  3. E-mail γονέα

Τα στοιχεία αυτά θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myschool για να χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης των μαθητών.