Τα θαύματα και η Ανάσταση του Χριστού

Τα θαύματα του Χριστού

Η Ανάσταση του Χριστού

Παιχνίδια:

Τι θυμάσαι από την ιστορία του Πάσχα

https://wordwall.net/el/resource/14603082/%CF%84%CE%B9-%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%B1

Kουίζ ερωτήσεων για το Πάσχα

https://wordwall.net/el/resource/14659802/%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%B6-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%B1

 

 

Το ραγισμένο κόκκινο αυγό

Παραμύθι:

Παιχνίδια:

Σκέφτομαι και απαντώ

https://wordwall.net/el/resource/14865973/%CF%84%CE%BF-%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF-%CE%B1%CF%85%CE%B3%CF%8C-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7

Βάλε τις λέξεις στη σωστή σειρά

https://www.liveworksheets.com/gv1787512mv

Βάλε στη σειρά τις εικόνες με τα αυγά

https://learningapps.org/watch?v=pwqd7z9ka01