Χρόνος, Εποχές, Μήνες

Την εβδομάδα που μας πέρασε ασχοληθήκαμε με τoν χρόνο, τις εποχές, τους μήνες.

Επειδή η έννοια του χρόνου είναι πολύ δύσκολη για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας σταθήκαμε πολύ στην κυκλική διαδοχή του χρόνου αλλά και στην προσωποποίησή του. Ο χρόνος λοιπόν είναι ένας παππούς που έχει 4 παιδιά, τις εποχές. Το κάθε παιδί έχει κι αυτό άλλα

 » περισσότερα