Εσωτερική αξιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4692/2020  παραθέτουμε την αρχική

ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  2020-21

και το

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  2021-22

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  2022 – 23Λήψη αρχείου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-23 

Εσωτερική Αξιολόγηση 2022-23