Ωράριο λειτουργίας

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  8:00 π.μ. – 16:00 μ.μ.

Ώρες προσέλευσης και αποχώρησης νηπίων.

ΚΛΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : 8:15 π.μ. 13:00 μ.μ.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ :  8:15 π.μ. – 16:00 μ.μ.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  ΩΡΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  2022-23Λήψη αρχείου