Αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου.

Αγαπητοί γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας ορίστηκε από το ΥΠΕΠΘ (Φ1/ΑΔ/100216/Δ1) για να λειτουργήσει με νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το Σχ.Έτος 2022-23.

Συγκεκριμένα  όπως αναφέρεται στο Άρθρο 371 του ν.4957/2022(ΦΕΚ141/21-07-2022, Τεύχος Α΄)

Από το σχολικό έτος 2022-2023 τίθεται σε εφαρμογή νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με τις αρχές

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Επαναλειτουργία σχολικών μονάδων – ενημέρωση για δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

Σχετ.: Η με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27707/4-05-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
μαθητές/τριες,

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις και στην αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού, έχει ενεργοποιήσει ψηφιακά εργαλεία που    έχουν επιτρέψει την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά ένα εργαλείο για να διατηρήσουν οι

 » Διαβάστε όλο το άρθρο