Εκπαιδευτικοί

Κατά το Σχολικό Έτος 2021-2022 το Νηπιαγωγείο μας λειτουργεί σαν 1/θ ολοήμερου τύπου .

Νηπιαγωγός του πρωινού υποχρεωτικού τμήματος : Πετρίδου Παναγιώτα

Νηπιαγωγός του προαιρετικού ολοήμερου τμήματος (Προϊστάμενος): Παπανικολάου Κωνσταντίνος

Καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας: Σιαπαρδάνη Στεργιανή