ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2023-2024

527 5275741 kindergarten clipart hd png download

 

Σας ανακοινώνουμε, ότι οι αιτήσεις εγγραφών στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από 1 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου . Στα νηπιαγωγεία

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Παράταση εγγραφών για το σχολικό έτος 2021-22

«Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος
2021-22»

Σύμφωνα με την:
1) αρ. πρωτ. Φ.6/22510/Δ1/25-02-2021 (ΑΔΑ ΨΥ9846ΜΤΛΗ-ΟΣΜ) εγκύκλιο του
Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος
2021-2022»
2) αρ. πρωτ. Φ.6/22511/Δ1/25-02-2021 (ΑΔΑ 6ΩΗ346ΜΤΛΗ-7Ν7) εγκύκλιο του
Υ.ΠΑΙ.Θ.

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Εγγραφές για το σχολικό έτος 2020-2021

 

Οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία  για το σχολικό έτος 2020-21

 θα γίνουν από τις 15  μέχρι  30 Μαίου 2020

Κατόπιν τούτου παρακαλούνται, οι γονείς και κηδεμόνες των

 » Διαβάστε όλο το άρθρο