Επικοινωνία εκπαιδευτικών με τους γονείς

Για την επικοινωνία σας με τις Νηπιαγωγούς του σχολείου μας πατήστε στον σύνδεσμο για να δείτε τις ημέρες και τις ώρες.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (1)