Ωράριο

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου μας ,σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017  για το βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα είναι

προσέλευση 8:15- 8:30π.μ και αποχώρηση 13:00μ.μ.

Για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα το ωράριο λειτουργίας είναι προσέλευση 8:15 – 8:30π.μ. και αποχώρηση 16:00μ.μ.

Στο πλαίσιο του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας τμήματος πρόωρης υποδοχής 7:45- 8:15 π.μ.

(ΜΟΝΟ για τα τα παιδιά του ολοήμερου προγράμματος)