Ενημερωτική δράση για την υγιεινή διατροφή.

Την Τετάρτη 5 Απριλίου πραγματοποιήθηκε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών με
θέμα την υγιεινή διατροφή. Η δράση αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας σε συνεργασία
των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στο σχολείο μας ήρθαν δύο στελέχη της ΤΟΜΥ
Μοσχάτου και μίλησαν στα παιδιά. Στη συνέχεια τα παιδιά συμπλήρωσαν φύλλο εργασίας όπου
ξεχώρισαν τις υγιεινές τροφές έναντι των ανθυγιεινών. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στη δράση με

ενθουσιασμό και στο τέλος χάρισαν στις κυρίες μια πασχαλινή κάρτα με ευχές!

2τομυ τομυ τομυ6 τομυ35