Διευκρίνιση στην εγκύκλιο μεταθέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΥΑ μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ
Διευκρίνιση στην εγκύκλιο μεταθέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.Διευκρίνιση για εγκύκλιο μεταθέσεων

Διαβίβαση-οργανικών-κενών_signed.pdf»>Διαβίβαση οργανικών κενών
ΕΕΠ-ΕΒΠ_οργανικά κενά