ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙKH ΔΡAΣΗ ΜΕ ΘEΜΑ: « ΕΠΙΛΕΚΤΙΚH ΑΛΑΛIΑ»

Η Μαρία Κωνσταντινοπούλου – Παιδοψυχολόγος MSc, Συστημική ψυχοθεραπεύτρια, διεθνής συντονίστρια επιλεκτικής αλαλίας από την SMA, Ιδρύτρια ΕΣΕΑΛ– πραγματοποίησε δύο (2) δίωρες επιμορφωτικές συναντήσεις, στις 4 και τις 11 Απριλίου 2024, οι οποίες είχαν ως στόχο την ενημέρωση του προσωπικού του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ Αθήνας σχετικά με την επιλεκτική αλαλία.  Η πρώτη επιμορφωτική συνάντηση  είχε ως στόχο την παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου, όπου συζητήθηκαν θέματα όπως οι παράγοντες προδιάθεσης, έκκλησης και διατήρησης της επιλεκτικής αλαλίας, οι συνέπειες σε κοινωνικό, συναισθηματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Στη δεύτερη επιμορφωτική συνάντηση, ακολούθησε η παρουσίαση του πρακτικού μέρους μέσω καλών πρακτικών που μπορούν να εφαρμοστούν στον χώρο του σχολείου και της οικογένειας. Το επιστημονικό προσωπικό του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συμμετείχε ενεργά, έθεσε ερωτήσεις και επεξεργάστηκε μελέτες περίπτωσης, αναστοχαζόμενο για τον καλύτερο τρόπο πλαισίωσης των παιδιών με επιλεκτική αλαλία, τόσο σε επίπεδο αξιολόγησης, όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικής στο σχολείο.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση