Εκπαιδευτικοί – Υπεύθυνοι Επικοινωνίας ανά Σχολείο

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ -ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ Bθμιας 2021-22

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ -ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ Αθμιας 2021-22ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ -ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ Αθμιας 2021-22

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

 

Διεπιστημονικές Ομάδες 2ου ΚΕΣΥ Β΄ Αθήνας

 

Διεπιστημονικές Ομάδες 2020 -21 _3

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση