ΑΙΤΗΜΑΤΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως με το πέρας των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας COVID-19 και με γνώμονα την απρόσκοπτη υποστήριξη των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους στα πλαίσια  της κατά κύριο λόγο ορθολογικής διαχείρισης αλλά και της συμβουλευτικής καθοδήγησης των αιτημάτων αξιολόγησης, η υπηρεσία μας θα δέχεται αποκλειστικά την υποβολή αίτησης αξιολόγησης δια ζώσης με την φυσική παρουσία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών μας στη νέα μας διεύθυνση.

Από 22/05/2023, τα αιτήματα αξιολόγησης θα γίνονται δια ζώσης στη νέα μας διεύθυνση:

Μεσογείων 372, 3ος όροφος (κτίριο Πολεοδομίας)

κάθε Δευτέρα ή Τετάρτη 08.30-01.30.

Σας περιμένουμε.

 


 ΟΔΗΓΙΕΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

 

ΝΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Για την υποβολή νέου αιτήματος χρειάζεται να προσκομίσετε :

  1. Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (Ταυτότητα)
  2. Γνωματεύσεις από άλλους φορείς (αν υπάρχουν)
  3. Αίτηση νέου αιτήματος αξιολόγησης το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την υποβολή αιτήματος επαναξιολόγησης χρειάζεται να προσκομίσετε :

  1. Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (Ταυτότητα)
  2. Προηγούμενη αξιολογική έκθεση από το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ Αθήνας
  3. Νέες γνωματεύσεις από άλλους φορείς (αν υπάρχουν)
  4. Αίτηση αιτήματος επαναξιολόγησης το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Σε περίπτωση που υπάρχει γνωμάτευση από άλλο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  η ενημέρωση της υπηρεσίας είναι υποχρεωτική, για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά φακέλου προς το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ Αθήνας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι:

  • Το αίτημα αξιολόγησης  υποβάλλεται στην υπηρεσία του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ Αθήνας κατόπιν σύμφωνης γνώμης και των δυο γονέων – κηδεμόνων του/της μαθητή/ήτριας, η οποία πιστοποιείται είτε με υπογραφή της αίτησης κι από τους δύο γονείς-κηδεμόνες είτε με υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης- συμμετοχής στη διαδικασία του/της  μαθητή/ήτριας από τον γονέα-κηδεμόνα που δεν παρευρίσκεται. Σε περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή τέκνου εκτός γάμου, χωρίς υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης, το αίτημα δε θα γίνεται δεκτό.
  • Κατόπιν της υποβολής του αιτήματος αξιολόγησης, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποχρεούται να επικοινωνήσει και να συνεργαστεί με το σχολείο του/ της μαθητή/ήτριας βάσει του Νόμου 4823/03.08.2021, 4547/12.6.2018 και της Υ.Α. 211076/ΓΔ4,13/12/2018 (ΦΕΚ5614, Τεύχ. Β) Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους. Επισημαίνεται ότι η αξιολογική έκθεση κοινοποιείται στη σχολική μονάδα του/της μαθητή/ήτριας και το παρόν αίτημα ενέχει θέση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των γονέων- κηδεμόνων και της υπηρεσίας (αρθ.5 παρ.3 όπως αντικαθίσταται από το αρθρ.54 /4823/2021).

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι αιτήματα αξιολόγησης  μαθητών/τριών( τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά )  θα γίνονται δεκτά μέχρι και τις 5/7/2022, τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες (Δευτέρα και Τετάρτη  8·30 – 13:30).

Στις 6/7/2022 ημέρα Τετάρτη και 7/7/2022  δεν θα είναι δυνατή η καταχώρηση τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών αιτημάτων λόγω εργασιών  στο αρχείο.

Από τις 8/7/2022 και έως 31/08/2022 η υπηρεσία θα  παραμείνει κλειστή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία σχετικά με το χρόνο λειτουργίας των ΚΕΔΑΣΥ(νόμος: 4823/2021).

Αιτήματα θα γίνονται και πάλι  δεκτά από 1/9/2022.

 

Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι σε όλους.

 

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση