Νομοθεσία

Διευκριστικές οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση μαθητών που φοιτούν στις Β΄και Γ΄τάξεις Λυκείου όλων των τύπων.

https://blogs.sch.gr/2kesyvath/files/2022/10/ΕΞΕ-114766-2022-Διευκρινιστικές-οδηγίες-του-ν_-4823-2021-ΦΕΚ-136-τΑ-3-8-2021σχετικά-με-την-αξιολόγηση-μαθητών-που-φοιτούν-στις-Β-και-Γ-τάξεις-1-2.pdf

 

Νόμος 4823/3-9-21 ” Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”

https://blogs.sch.gr/2kesyvath/files/2022/10/ΝΕΟΣ-ΝΟΜΟΣ.pdf

 

 

Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση και Παραμέληση Παιδιών

https://blogs.sch.gr/2kesyvath/files/2022/10/Ευρετήριο-Νομοθεσίας-για-την-ΚαΠα-Π.pdf

 

 

Επανασύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Αριθμ. Φ41.1/2452

https://blogs.sch.gr/2kesyvath/files/2022/10/ΦΕΚ-ΣΔΕΥ_898.Β.17.3.20201.pdf

 

 

Έκτακτα μέτρα για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 17/03/2020

https://blogs.sch.gr/2kesyvath/files/2022/10/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-Κ-Ε-Σ-Υ-final-1.pdf

 

 

Ο Νόμος 4547/2018: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

https://blogs.sch.gr/2kesyvath/files/2022/10/N_4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf

 

 

Ο Νόμος 3699/2008: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

https://blogs.sch.gr/2kesyvath/files/2022/10/N_3699_2008.pdf

 

 

Η Υπουργική Απόφαση 211076/ΓΔ4/13-12-2018: «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους».

https://blogs.sch.gr/2kesyvath/files/2022/10/211076ΓΔ413-12-2018.pdf

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση