Κανονισμός Λειτουργίας ΚΕΣΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΣΥ
Παρουσίαση από την Προισταμένη του 2ου ΚΕΣΥ Β΄Αθήνας,
Δρ. Μαριάννα Χατζοπούλου, στους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. ΦΕΚ5614_13.12.2018 ΑΠ 211076-ΓΔ4
Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής(Κ.Ε.Σ.Υ.) Αρ. Απ 211076/ΓΔ4

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΣΥ ppt