Έχει γίνει αλλαγή προγράμματος διδασκαλίας και από την Δευτέρα 15/02/2021 θα ισχύει το εξής πρόγραμμα.