Ανακοίνωση: Σας ενημερώνουμε ότι οι βαθμοί του Β΄Τετραμήνου θα δοθούν την Πέμπτη 8 Ιουνίου και ώρα από 11:00 έως 13:00