Σας γνωρίζουμε ότι ως ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γυμνάσια ορίζεται η Τρίτη 30 Μαΐου 2023, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης. Επομένως, η τελευταία ημέρα παρουσίας των μαθητών στο σχολείο είναι η Δευτέρα 29 Μαΐου 2023.

γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως και την 15η Ιουνίου. Τα μαθήματα αυτά είναι:

Μαθήματα Ομάδας Α’

 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δηλαδή Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία
 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δηλαδή Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
 3. Ιστορία
 4. Μαθηματικά
 5. Φυσική
 6. Βιολογία
 7. Αγγλικά

Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Γυμνασίου στους μαθητές τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Μετά το πέρας των εξετάσεων, ο  μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης

 • είτε όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10)
 • είτε όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

Αν  δεν ισχύει ένα από τα παραπάνω, τότε

 • αν έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε τέσσερα (4) ή λιγότερα μαθήματα,  παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα αυτά. Η επαναληπτική εξέταση διενεργείται  σε δεύτερη εξεταστική περίοδο κατά  το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους.
 • αν έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής, ή μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, επαναλαμβάνει την τάξη.

Από την Διεύθυνση