Το σχολικό συγκρότημα χρησιμοποιεί 9 αίθουσες διδασκαλίας. Παράλληλα, την εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζουν

  • εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
  • εργαστήριο Πληροφορικής
  • αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης
  • αίθουσα εκδηλώσεων/πολλαπλών χρήσεων
  • γήπεδο μπάσκετ

Σε 3 αίθουσες λειτουργούν διαδραστικά συστήματα, που εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των τμημάτων, ενώ σε όλες τις αίθουσες του σχολικού κτιρίου υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στο ισόγειο λειτουργούν κυλικείο για τις ανάγκες των μαθητών, γραφεία Διεύθυνσης, γραμματείας και συλλόγου διδασκόντων.

Η σχολική μονάδα διαθέτει ράμπα πρόσβασης και ασανσέρ για την κάλυψη αναγκών μεταφοράς ατόμων με κινητικά προβλήματα.