Τηλέφωνο: 2106615120 – 2106616975
Fax: 2106615188
E-mail: mail@2gym-gl-neron.att.sch.gr

Πατήστε το χάρτη για να μεταφερθείτε στην τοποθεσία του σχολείου στους Χάρτες Google

map