Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται μεθοδικά και αποτελεσματικά το παιδαγωγικό και διδακτικό έργο του σχολείου.

Ο σχολικός κανονισμός στοχεύει:

  • να ενημερώσει τους μαθητές/τριες για αυτούς τους κανόνες.
  • να δημιουργήσει συνθήκες που αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, το οποίο θα εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων και των αξιών που το σχολείο θέλει να καλλιεργήσει,
  • να εξασφαλίζει την ομαλή και, ει δυνατόν, την αγαστή συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Διαβάστε όλο το άρθρο »