Το τμήμα Γ3 του σχολείου μας συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Seeval «Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή» στα πλαίσια του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας.Λήψη αρχείου

Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα και δημιούργησαν τα δικά τους κείμενα αυτενεργώντας, τα οποία τελικά παρουσίασαν στην ολομέλειαΛήψη αρχείου

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με την δράση, καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και να εκφραστούν ελεύθερα, ήρθαν πιο κοντά και ανακάλυψαν κρυμμένες πλευρές των συμμαθητών τους. Περιμένουν με χαρά την ολοκλήρωση του προγράμματος και με άλλες δραστηριότητες.

Υπεύθυνη προγράμματος: κ. Μαθιουδάκη, φιλόλογος