Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των νέων μαθητών μας της Α΄ Τάξης να προσέλθουν στη Διεύθυνση του σχολείου για να ολοκληρώσουν την εγγραφή των παιδιών στο Γυμνάσιο.