Σύνοψη 1ου Κεφαλαίου “Ψηφιακός Κόσμος”

Το συγκεκριμένο άρθρο ομαδοποιεί και συνοψίζει, με τη μορφή ερωταπαντήσεων, κάποιες βασικές έννοιες του 1ου κεφαλαίου της Πληροφορικής Β Γυμνασίου “Ψηφιακός κόσμος” και έχει στόχο να διευκολύνει τους μαθητές να κατανοήσουν τις σημαντικές αυτές έννοιες.

 

Διαβάστε περισσότερα “Σύνοψη 1ου Κεφαλαίου “Ψηφιακός Κόσμος””

Α Γυμνασίου – Κουίζ στο 1ο Κεφάλαιο: “Βασικές έννοιες της Πληροφορικής”

Ελέγξτε τις γνώσεις που αποκτήσατε από αυτό το κεφάλαιο απαντώντας στις ερωτήσεις του κουίζ!

Β Γυμνασίου – Κουίζ στο 2ο Κεφάλαιο: “Το εσωτερικό του υπολογιστή”

Ελέγξτε τις γνώσεις που αποκτήσατε από αυτό το κεφάλαιο απαντώντας στις ερωτήσεις του κουίζ!

Γ Γυμνασίου – Βρείτε τον Αλγόριθμο!

Στην παράγραφο 1.3 του βιβλίου, διατυπώνεται με απλά βήματα ο αλγόριθμος για τη λύση του προβλήματος του βαρκάρη. Βρείτε τον αλγόριθμο σε κάποιο από τα προβλήματα – γρίφους που παρουσιάζονται στον ιστότοπο archive.org και διατυπώστε τον με την μορφή απλών οδηγιών-βημάτων.

Στις παραπάνω σελίδες πατήστε το “Click to begin” και στη συνέχεια το “Fullscreen view”.

Διαβάστε περισσότερα “Γ Γυμνασίου – Βρείτε τον Αλγόριθμο!”

Α Γυμνασίου – Επεξεργασία κειμένου

1) Εξάσκηση στην πληκτρολόγηση:
Πληλτρολογήστε το κείμενο και εξασκηθείτε στον τονισμό των λέξεων όπως φαίνεται στο αρχείο: Typing exercise

2) Άσκηση στη βασική μορφοποίηση:
Κατεβάστε και αποθηκεύστε το παρακάτω έγγραφο LibreOffice Writer στον φάκελο του τμήματός σας, μέσα στα “Έγγραφά μου”: Text Computer Software. Στη συνέχεια αλλάξτε τη μορφή του αξιοποιώντας όσα μάθαμε για τις μορφές των χαρακτήρων και των παραγράφων!

3) Άσκηση στην πληκτρολόγηση και τη μορφοποίηση κειμένου, με προσθήκη αρίθμησης/κουκίδων και εικόνας (Ι):
Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο στο LibreOffice Writer και κάντε την άσκηση που περιγράφεται στην εκφώνηση: chocolate recipe exercise

4) Άσκηση στη μορφοποίηση κειμένου με προσθήκη αρίθμησης/κουκίδων, εικόνας  και FontWork (WordArt)(ΙΙ):
Κατεβάστε και αποθηκεύστε το παρακάτω έγγραφο LibreOffice Writer στον φάκελο του τμήματός σας, μέσα στα “Έγγραφά μου”: invitation. Στη συνέχεια κάντε τις κατάλληλες μορφοποιήσεις ώστε να μοιάζει με το παρακάτω τελικό κείμενο.

5) Άσκηση στη δημιουργία και τη μορφοποίηση πίνακα:
Δημιουργήστε έναν πίνακα κατάλληλων διαστάσεων για το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, πληκτρολογήστε τα μαθήματα για κάθε διδακτική ώρα και μορφοποιήστε τον όπως εσείς επιθυμείτε!

6) Δημιουργία αίτησης με κείμενο δύο στηλών:
Πληκτρολογήστε το κείμενο και αποθηκεύστε το στον φάκελο του τμήματός σας, μέσα στα “Έγγραφά μου”. Στη συνέχεια μορφοποιήστε το όπως φαίνεται στην τελική αίτηση.

7) Επαναληπτική άσκηση (Ι):
Κατεβάστε το παρακάτω έγγραφο LibreOffice Writer VanGogh_Text και κάντε την άσκηση που περιγράφεται στην εκφώνηση: VanGogh: Οδηγίες μορφοποίησης.

8) Επαναληπτική άσκηση (ΙΙ) – Με προσθήκη κεφαλίδας και υποσέλιδου:
Κατεβάστε το κείμενο και την εικόνα και αποθηκεύστε τα στον φάκελο του τμήματός σας, μέσα στα “Έγγραφά μου”. Στη συνέχεια, μορφοποιήστε το αρχικό κείμενο σύμφωνα με το έγγραφο: Οδηγίες Μορφοποίησης.

Συμβουλές για την πληκτρολόγηση

Ερωτηματολόγιο “Ο δρόμος για το σχολείο”

Το  Ερωτηματολόγιο “Ο δρόμος για το σχολείο” συντάχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Veni, vidi…Bici”, 2017-2019. Απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες του 2ου Γυμνασίου και έχει σκοπό να διερευνήσει κατά πόσο άλλαξε η σχέση τους με το ποδήλατο, μετά την απόκτηση γνώσεων αλλά και βιωμάτων σχετικών με τις ήπιες μετακινήσεις.

Εργασία στο Scratch

Για την επόμενη συνάντησή μας, κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει τροποποιήσει τον κώδικα που της αντιστοιχεί, με βάση τις οδηγίες του προηγούμενου άρθρου. Επιπρόσθετα, θα πρέπει:

  • Να προσθέσει σε κατάλληλο σημείο του κώδικα την εντολή  ώστε κάθε φορά που απαντάται μια ερώτηση, είτε λάθος είτε σωστά, η μορφή που την αντιπροσωπεύει να γίνεται πιο διάφανη.
  • Να προσθέσει σε κατάλληλο σημείο του κώδικα την εντολή ώστε να ακούγεται ήχος επιδοκιμασίας, σε περίπτωση που δοθεί σωστή απάντηση, και την εντολή ώστε να ακούγεται ήχος αποδοκιμασίας, σε περίπτωση που δοθεί λανθασμένη απάντηση.

Παρατηρήσεις: Ο ήχος επιβράβευσης έχει μεγάλη διάρκεια η οποία μπορεί να τροποποιηθεί μέσα από το περιβάλλον του scratch. Μπορείτε όμως να αναζητήσετε και να προτείνετε εναλλακτικά αρχεία ήχου!

Εργασία στο Scratch!

Δείτε στο παρακάτω έγγραφο τις εργασίες που σας έχουμε αναθέσει, για την επόμενη συνάντησή μας την Παρασκευή στις 15/2/2019!

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση